Lubelscy Radcowie

ul. Chopina 18/5
20-026 Lublin
tel: 606-209-846
tel: 81 524-11-98




Nasza oferta


Lubelscy Radcowie to portal stworzony przez grupę ściśle współpracujących ze sobą radców prawnych z terenu województwa lubelskiego, z myślą przede wszystkim o klientach indywidualnych, również osobach prowadzących działalność gospodarczą, które znalazły się w sytuacji w której profesjonalna pomoc prawnika ma na celu jak najszybsze i efektywne rozwiązanie problemów i różnego rodzaju trudnych sytuacji życiowych.

Radcowie prawni, z którymi możecie Państwo nawiązać kontakt za pośrednictwem naszego portalu to doświadczeni profesjonaliści, z których każdy poza solidną ogólną wiedzą prawniczą zdobytą w trakcie aplikacji radcowskiej, specjalizuje się w określonej dziedzinie prawa. Przede wszystkim jednak to ścisła współpraca tych osób pozwala na zapewnienie najwyższego standardu świadczonych usług.

Sprawy, w których każdy powinien rozważyć celowość zasięgnięcia przynajmniej porady doświadczonego prawnika, to nie tylko wdanie się w spór sądowy, ale również sytuacje w których dokonywane mają być jakiekolwiek transakcje związane ze znacznym zaangażowaniem finansowym, dotyczące nieruchomości, wypłaty odszkodowań i innych należnych świadczeń, śmierci osoby bliskiej, jak i wszystkie te które z różnych przyczyn mogą w przyszłości w znaczący sposób oddziaływać na nasze życie. W wielu przypadkach wcześniejsza konsultacja planowanych działań pozwala uniknąć w przyszłości sporów rodzinnych, długotrwałych i kosztownych procesów sądowych, a przede wszystkim niepotrzebnych stresów.

Profesjonalna pomoc prawna staje się zazwyczaj niezbędna w sytuacji gdy spór sądowy jest nie do uniknięcia. Warto w takim przypadku wiedzieć również o możliwości skorzystania z instytucji zwolnienia od kosztów, pomocy prawnej z urzędu, jak i zasadach związanych z ponoszeniem kosztów postępowania cywilnego, w tym przede wszystkim z obowiązkiem zwrotu kosztów, w tym kosztów zastępstwa procesowego, przez stronę przegrywającą proces.

Wszyscy radcowie prawni podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone w związku ze świadczonymi usługami pomocy prawnej, obowiązuje ich tajemnica zawodowa oraz obowiązek unikania konfliktu interesów.